QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

  1. Thành viên website
  • Đăng ký thành viên và chấp nhận các quy định sử dụng của thanhlycantho.com
  • Được quyền tìm kiếm các thông tin về các sả phẩm mua bán, hàng thanh lý.
  • Thành viên thanhlycantho.com có quyền đăng tin miễn phí trên website và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông đã cung cấp. Số lượng tin đăng miễn phí bị giới hạn bởi quy của thanhlycantho.com
  • Không cố tình chỉnh sửa, xóa thông tin, can thiệp làm thay đổi nội dung, cấu trúc của website.
  • Không được có hành vi xúc phạm gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng và uy tín của website.

 

  1. Quyền hạn và nghĩ vụ của thanhlycantho.com

thanhlycatho.com hoàn toàn không can thiệp vào bất kỳ giao dịch giữa bên mua và bên bán.

thanhlycantho.com là kênh cầu nối thông tin giữa người đăng tin và người có nhu cầu tìm kiếm thông tin.

Chúng tôi cố gắng kiểm duyệt thông tin của người sử dụng đăng tải và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do người sử dụng cố tình cung cấp sai sự thật.

thanhlycantho.com có toàn quyền quyết định lưu giữ lại xóa bỏ tin đăng của khách hàng, có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần lý do hay phải báo trước.

Được sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi được quy định trong điều khoản bảo mật thông tin.

Các tin đăng của người sử dụng được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định và xóa khi cần thiết, chúng tôi không chịu trách nhiệm khi có yêu cầu hoàn lại cho người sử dụng.